Условия за ползване

Условия за ползване

шапка манмат

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези условия важат за всички сделки на този сайт. Моля, прочетете ги внимателно!

С настоящите условия се уреждат всички взаимоотношения между MANMAT BG и клиентите. За възникнали неуредени въпроси от Общите условия се прилага действащото законодателство на Република България.
Можем да променяме тези условия по всяко време. Всички промени ще влязат в сила от датата, на която са публикувани на сайта.

„MANMAT BG“ EOOД си запазва правото да отказва достъп, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

ДОСТАВКА

Срокът на доставка е от 1 до 2 работни дни (в зависимост от избраният начин на доставка, населеното място, до което ще се достави стоката и графика на куриера) след потвърждение на поръчката. При потвърждението на поръчката от наша страна, уведомяваме клиента да очаква доставката си. При доставката на пратката задължително проверявайте за съответствието и състоянието на получената стока пред куриера. При констатирани нередности не подписвайте документите за приемане и веднага се свържете с нас. Това ще ви даде право да върнете поръчката.

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

Цените посочени на уебсайта на MANMAT.BG са валидни в момента на поръчката.Цените на всички продукти са в български лева с включено ДДС.
Плащането се извършва само в български лева. Крайната цена се оформя като сбор от цената на поръчаните продукти.

ЗАПАЗВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

 До пълно уреждане на всички претенции (плащания) и доставка на стоките те остават собственост на“МАNМАТ BG“ЕООД.

ГАРАНЦИЯ

MANMAT BG EOOДгарантира на своите клиенти за качеството на стоките към момента на тяхното изпращане. Проверката на доставката трябва да бъде извършена пред куриера в момента на получаването и при установено несъответствие с поръчката или повреда на същата, клиентът има право да откаже пратката. Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно изполване на продукта.

Права и задължения на MANMAT BG:

– задължава се да достави поръчаната стока в договорения срок;
-при невъзможност да достави стоката MANMAT BG незабавно уведомява клиента ;
-има право да не изпълни поръчка при посочени неверни лични данни от страна на клиента;

Права и задължения на клиента;

–  да посочи валидни телефон и адрес за доставка;
–  да заплати цената на поръчаните стоки;
–  да получи поръчаните стоки;
–  да не прави фиктивни поръчки;
– има право да поиска връщането на стоката в следните случаи:
1. при несъответствие с поръчаната стока
2. при констатирани липси
3. при констатирани видими дефекти или нарушена цялост на опаковката поради неправилно транспортиране
4. при несъответствие с поръчания размер
5. при несъответствие с договорената цена
  Връщането на стоката е възможно само срещу касова бележка и фактура (ако такава е заявена от клиента при оформянето на поръчката).
При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
– Заменяне на стоката с нова.

Клиентът се задължава да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин MANMAT BG. 
 
 ТОЗИ УЕБСАЙТ

Ние, нашата група компании MANMAT и дистрибуторите на МАNМАТ притежаваме авторските права, търговските марки и всички други права на интелектуална собственост за всички материали и съдържание на този сайт, което можете да използвате, изтеглите, копирате, публикувате, предавате или по друг начин да предоставяте само за лична, некомерсиална употреба. Всяка друга употреба или възпроизвеждане на материали или съдържание, е строго забранено.

Гаранция за качество

ManMat продуктите е лесно да се разпознаят по моделите, който се виждат на нашия уебсайт. В момента на пазара се появяват продукти, изработени от материали, произведени главно в Източна Азия. Тези продукти са копие на моделите и имитират формите на продуктите ManMat.
Всички продукти ManMat, както и техните модели и форми са патентовани.

Quality guarantee

ManMat products is easy to recognize by the harnesses pattern, which is displayed on our website. At the moment coming to the market products made of materials produced in east Asia. Those products are copying patterns and shapes of our products.

ManMat- Production of patented Czech Dog Sledding Harnesses and Specialized horse riding equipment.