Условия за ползване

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ Тези условия важат за всички сделки на този сайт. Моля, прочетете ги внимателно! С настоящите условия се уреждат всички взаимоотношения между MANMAT BG и клиентите. За възникнали неуредени въпроси от Общите условия се прилага действащото законодателство на Република България.Можем да променяме тези условия по всяко време. Всички промени ще влязат в сила от датата, на която са публикувани на сайта. „MANMAT BG“ EOOД си запазва правото да отказва достъп, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. ДОСТАВКА Срокът на доставка е от 1 до 2 работни…

Read More